วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สระในภาษาไทย

สระในภาษาไทย 

มี  21  รูป  และมีชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้

วิธีใช้สระ
สระเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการประสมอักษร ซึ่งมีวิธีการใช้แตกต่างกัน ดังนี้

1. สระคงรูป คือการเขียนสระตามรูปเดิมเมื่อประสมอักษร เช่น 
กะ เตะ โปะ เคาะ กอ กำ หัว เป็นต้น สระ -ะ, เ-ะ, โ-ะ ในคำที่ยกมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเมื่อประสมอักษร
2. สระเปลี่ยนรูป คือ สระที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเมื่อประสมอักษร เช่น 
กับ ( ก + ” + บ) เจ็บ (จ + เ-ะ ” + บ) เกิน (ก + เ-อ” + น ) เป็นต้น

3. สระลดรูป คือ สระที่เขียนลดรูปเมื่อประสมอักษร เช่น 
ณ (ณ + ”) งก (ง + โ-ะ ” + ก)
cr.http://www.ccscat.ac.th/elearning/thai/thai1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น